Trang chủ / Sách giáo khoa / Lớp 6 / Toán học / Sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống

Sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống

Giới thiệu sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống

Sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống được bên soạn theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh. Chú trọng rèn luyện kĩ năng và gắn kết kiến thưc với cuộc sống.

Cuốc kiến thức trong sách sẽ đến với các em một các tự nhiên, bắt nguồn tự thực tế và giúp các em biết cách giải quyết những vấn đề đặt ra trong cuộc sống.

Các em học sinh và phụ huynh có thể tham khảo nội dung chương trình học của sáchgiáo khoa Toán lớp 6 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống ở phần tiếp theo dưới đây mà IHOC cung cấp.

Sach giao khoa toan lop 6 ket noi tri thuc voi cuoc song

Nội dung sách

Nội dung chương trình học của Sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống gồm 5 chương:

CHƯƠNG I. TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN

Bài 1. Tập hợp

Bài 2. Cách ghi số tự nhiên

Bài 3. Thứ tự trong tập hợp các số tự nhiên

Bài 4. Phép cộng và phép trừ số tự nhiên

Bài 5. Phép nhân và phép chia số tự nhiên

Luyện tập chung trang 20

Bài 6. Lũy thừa với số mũ tự nhiên

Bài 7. Thứ tự thực hiện các phép tính

Luyện tập chung trang 27

Bài tập cuối chương I

CHƯƠNG II. TÍNH CHIA HẾT TRONG TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN

Bài 8. Quan hệ chia hết và tính chất

Bài 9. Dấu hiệu chia hết

Bài 10. Số nguyên tố

Luyện tập chung trang 43

Bài 11. Ước chung. Ước chung lớn nhất

Bài 12. Bội chung. Bội chung nhỏ nhất

Luyện tập chung trang 54

Bài tập cuối chương II

CHƯƠNG III. SỐ NGUYÊN

Bài 13. Tập hợp các số nguyên

Bài 14. Phép cộng và phép trừ số nguyên

Bài 15. Quy tắc dấu ngoặc

Luyện tập chung trang 69

Bài 16. Phép nhân số nguyên

Bài 17. Phép chia hết. Ước và bội của một số nguyên

Luyện tập chung trang 75

Bài tập cuối chương III

CHƯƠNG IV. MỘT SỐ HÌNH PHẲNG TRONG THỰC TIỄN

Bài 18. Hình tam giác đều. Hình vuông. Hình lục giác đều

Bài 19. Hình chữ nhật. Hình thoi. Hình bình hành. Hình thang cân

Bài 20. Chu vi và diện tích của một số tứ giác đã học

Luyện tập chung trang 95

Bài tập cuối chương IV

CHƯƠNG V.TÍNH ĐỐI XỨNG CỦA HÌNH PHẲNG TRONG TỰ NHIÊN

Bài 21. Hình có trục đối xứng

Bài 22. Hình có tâm đối xứng

Luyện tập chung trang 108

Bài tập cuối chương V

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH TRẢI NGHIỆM KÌ 1

Tấm thiệp và phòng học của em

Vẽ hình đơn giản với phần mềm GeoGebra

Sử dụng máy tính cầm tay

Xem sách online


Tải sách

download button