Trang chủ / Sách giáo khoa / Lớp 8 / Hóa học / Sách giáo khoa Hóa Học Lớp 8

Sách giáo khoa Hóa Học Lớp 8

Giới thiệu sách giáo khoa Hóa Học Lớp 8

Nội dung sách giáo khoa Hóa Học Lớp 8 bao gồm 6 chương: Chất – Nguyên tử – Phân tử, Phản ứng hóa học, Tính toán phân tử và hóa học, Oxy – Không khí, Hydro – Nước, Giải pháp. Mỗi chương gồm nhiều bài học, đi từ lý thuyết đến thực tiễn. Hãy cùng SGK Online tìm hiểu chi tiết nội dung của cuốn sách giáo khoa Hóa Học Lớp 8 ngay sau đây nhé!

sach giao khoa hoa hoc lop 8

Nội dung sách

Chương 1: Chất – Nguyên tử – Phân tử

 • Bài 1: Nhập môn hóa học
 • Bài 2: Chất
 • Bài 3: Bài tập 1 Tính tan của các chất Tách các chất ra khỏi hỗn hợp
 • Bài 4: Nguyên tử
 • Bài 5: Nguyên tố hóa học
 • Bài 6: Đơn chất và hợp chất – phân tử
 • Bài 7: Bài tập 2 Trải vải
 • Bài 8: Bài tập 1
 • Bài 9: Công thức hóa học
 • Bài 10: Hóa trị
 • Bài 11: Bài tập 2

Chương 2: Phản ứng hóa học

 • Bài 12: Trao đổi chất
 • Bài 13: Phản ứng hóa học
 • Bài 14: Bài tập 3 Dấu hiệu của hiện tượng và phản ứng hóa học
 • Bài 15: Định luật Bảo toàn khối lượng
 • Bài 16: Phương trình Hóa học
 • Bài 17: Bài tập 3

Chương 3: Tính toán phân tử và hóa học

 • Bài 18: Mol
 • Bài 19: Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và chất lượng
 • Bài 20: Khối lượng riêng của chất khí
 • Bài 21: Các phép tính theo công thức hóa học
 • Bài 22: Tính theo phương trình hóa học
 • Bài 23: Bài tập 4

Chương 4: Oxy – Không khí

 • Bài 24: Tính chất của oxi
 • Bài 25: Sự oxi hóa – Nhiệt hạch – Ứng dụng của Oxy
 • Bài 26: Oxit
 • Bài 27: Sản xuất oxi – phản ứng phân hủy
 • Bài 28: Không khí – Lửa
 • Bài 29: Bài tập 5
 • Bài 30: Bài tập 4 Điều chế – thu khí oxi và thử tính chất của oxi

Chương 5: Hydro – Nước

 • Bài 31: Tính chất – Ứng dụng của hiđro
 • Bài 32: Phản ứng oxi hóa – khử
 • Bài 33: Sản xuất phản ứng thế hiđro
 • Bài 34: Bài tập 6
 • Bài 35: Bài thực hành 5 Điều chế – Thu hiđro và thử tính chất của khí hiđro
 • Bài 36: Nước
 • Bài 37: Axit – Bazơ – Muối
 • Bài 38: Bài tập 7: Axit-Bazơ-Muối và Nước
 • Bài 39: Bài tập 6 Tính chất hóa học của nước

Chương 6: Giải pháp

 • Bài 40: Lời giải
 • Bài 41: Tính tan của một chất trong nước
 • Bài 42: Nồng độ dung dịch
 • Bài 43: Pha dung dịch
 • Bài 44: Nhiệm vụ 8: Nồng độ phần trăm, nồng độ mol của dung dịch
 • Bài 45: Bài thực hành 7 Tạo dung dịch theo nồng độ

Xem sách online

Tải sách

download button