Trang chủ / Sách giáo khoa / Lớp 11 / Địa lí / Sách giáo khoa Địa lí lớp 11 nâng cao Giáo dục Việt Nam

Sách giáo khoa Địa lí lớp 11 nâng cao Giáo dục Việt Nam

Giới thiệu sách giáo khoa Địa lí lớp 11 nâng cao Giáo dục Việt Nam

Sách giáo khoa Địa lí lớp 11 nâng cao Giáo dục Việt Nam được bộ Giáo Dục và Đào Tạo biên soạn và phát hành.

Sách gồm hai phần :Khái quát nền kinh tế thế giới – xã hội thế giới và Địa lý khu vực và quốc gia cung cấp đầy đủ kiến thức, thực hành vẽ biểu đồ và bài tập địa lý …Cùng tìm hiểu nội dung chính của sách giáo khoa Địa lí lớp 11 nâng cao Giáo dục Việt Nam cùng Thư viện học liệu ngay bây giờ.

dia li lop 11 nang cao nxb giao duc

Nội dung sách

Chúng tôi xin giới thiệu đến bạn đọc file PDF Sách giáo khoa Địa lí lớp 11 nâng cao Giáo dục Việt Nam (tải xuống miễn phí), nhằm giúp các bạn tra cứu nhanh lý thuyết, kiến thức dễ dàng.

A – KHÁI QUÁT NỀN KINH TẾ – XÃ HỘI THẾ GIỚI

Bài 1. Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế – xã hội của các nhóm nước

Bài 2. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại. Nền kinh tế tri thức

Bài 3. Xu hướng toàn cầu hoá, khu vực hoá kinh tế

Bài 4. Một số vấn đề mang tính toàn cầu

Bài 5. Thực hành: Tìm hiểu một số đặc điểm của nền kinh tế thế giới

Bài 6. Một số vấn đề của châu lục và khu vực

Tiết 1. Một số vấn đề của châu Phi

Tiết 2. Một số vấn đề của Mĩ La tinh

Tiết 3. Một số vấn đề của khu vực Tây Nam Á và khu vực Trung Ả

Tiết 4. Thực hành: Phân tích một số vấn đề của khu vực Tây Nam Á và khu vực Trung Á

B – ĐỊA LÍ KHU VỰC VÀ QUỐC GIA

Bài 7. Hợp chủng quốc Hoa Kì

Tiết 1. Vị trí địa lí và tài nguyên thiên nhiên

Tiết 2. Dân cư và xã hội

Tiết 3. Kinh tế

Tiết 4. Thực hành: Tìm hiểu sự phân hoá lãnh thổ sản xuất của Hoa Kì

Bài 8. Cộng hoà Liên bang Bra-xin

Tiết 1. Khái quát về Bra-xin

Tiết 2. Thực hành: Tìm hiểu tình hình phát triển nông nghiệp và đời sống của dân cư nông thôn Bra-xin

Bài 9. Liên minh châu Âu (EU)

Tiết 1. EU – Liên minh khu vực lớn trên thế giới

Tiết 2. EU – Hợp tác, liên kết để cùng phát triển

Tiết 3. Thực hành: Tìm hiểu về liên minh châu Âu

Tiết 4. Cộng hoà Liên Bang Đức

Tiết 5. Cộng hoà Pháp

Bài 10. Liên bang Nga

Tiết 1. Tự nhiên, dân cư và xã hội

Tiết 2. Kinh tế.

Tiết 3. Kinh tế (tiếp theo)

Tiết 4. Thực hành: Tìm hiểu sự thay đổi kinh tế của Liên bang Nga

Bài 11. Nhật Bản

Tiết 1. Tự nhiên, dân cư

Tiết 2. Kinh tế

Tiết 3. Kinh tế (tiếp theo)

Tiết 4. Thực hành: Tìm hiểu về hoạt động kinh tế đối ngoại của Nhật Bản

Bài 12. Cộng hoà nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc)

Tiết 1. Tự nhiên, dân cư và xã hội

Tiết 2. Kinh tế

Tiết 3. Kinh tế (tiếp theo)

Tiết 4. Thực hành: Tìm hiểu sự thay đổi của nền kinh tế Trung Quốc

Bài 13. Cộng hoà Ấn Độ

Tiết 1. Tự nhiên, dân cư và xã hội

Tiết 2. Kinh tế

Tiết 3. Thực hành: Tìm hiểu về kinh tế của Ấn Độ

Bài 14. Khu vực Đông Nam Á

Tiết 1. Tự nhiên, dân cư và xã hội

Tiết 2. Kinh tế

Tiết 3. Kinh tế (tiếp theo)

Tiết 4. Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)

Tiết 5. Thực hành: Tìm hiểu về hoạt động kinh tế đối ngoại của Đông Nam Á.

Bài 15. Ô-xtrây-li-a

Tiết 1. Khái quát về Ô-xtrây-li-a

Tiết 2. Thực hành: Tìm hiểu về dân cư Ô-xtrây-li-a

Bài 16. Ai Cập

Tiết 1. Khái quát về Ai Cập

Tiết 2. Thực hành: Phân tích ảnh hưởng của tự nhiên đối với phát triển kinh tế Ai Cập

Xem sách online


Tải sách

download button