Trang chủ / Sách giáo khoa / Lớp 11 / Giáo dục công dân / Sách giáo khoa Giáo dục công dân lớp 11 Giáo dục Việt Nam

Sách giáo khoa Giáo dục công dân lớp 11 Giáo dục Việt Nam

Giới thiệu sách giáo khoa Giáo dục công dân lớp 11 Giáo dục Việt Nam

Sách giáo khoa Giáo dục công dân lớp 11 Giáo dục Việt Nam được bộ Giáo Dục và Đào Tạo biên soạn và phát hành. Sách gồm hai phần: Công dân với kinh tế và Công dân với các vấn đề chính trị xã hội cung cấp đầy đủ lý thuyết về công dân trong đời sống, pháp luật …

Tìm hiểu nội dung chương trình học của sách giáo khoa Giáo dục công dân lớp 11 Giáo dục Việt Nam cùng Bài giảng điện tử trong phần tiếp theo dưới đây.

giao duc cong dan 11 nxb giao duc

Nội dung sách

Phần một. CÔNG DÂN VỚI KINH TẾ

 • Bài 1. Công dân với sự phát triển kinh tế
 • Bài 2. Hàng hóa – Tiền tệ – Thị trường
 • Bài 3. Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa
 • Bài 4. Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa
 • Bài 5. Cung – cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa
 • Bài 6. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
 • Bài 7. Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần và tăng cường vai trò quản lí kinh tế của Nhà nước

Phần hai. CÔNG DÂN VỚI CÁC VẤN ĐỀ CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

 • Bài 8. Chủ nghĩa xã hội
 • Bài 9. Nhà nước xã hội chủ nghĩa
 • Bài 10. Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa
 • Bài 11. Chính sách dân số và giải quyết việc làm
 • Bài 12. Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường
 • Bài 13. Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa
 • Bài 14. Chính sách quốc phòng và an ninh
 • Bài 15. Chính sách đối ngoại

Xem sách online


Tải sách

download button