Trang chủ / Sách giáo khoa / Lớp 11 / Giáo dục quốc phòng - an ninh / Sách giáo khoa Giáo dục Quốc phòng an ninh lớp 11 Giáo dục Việt Nam

Sách giáo khoa Giáo dục Quốc phòng an ninh lớp 11 Giáo dục Việt Nam

Giới thiệu sách giáo khoa Giáo dục Quốc phòng an ninh lớp 11 Giáo dục Việt Nam

Sách giáo khoa Giáo dục Quốc phòng an ninh lớp 11 Giáo dục Việt Nam được bộ Giáo Dục và Đào Tạo biên soạn và phát hành. Nhằm cung cấp cho học sinh lớp 11 cuốn tài liệu để học về môn Quốc phòng – An ninh.

Tìm hiểu nội dung chương trình học của sách giáo khoa Giáo dục Quốc phòng an ninh lớp 11 Giáo dục Việt Nam cùng Sách giáo khoa online trong phần tiếp theo dưới đây.

giao duc quoc phong an ninh 11

Nội dung sách

Sách giáo khoa khoa Giáo dục Quốc phòng an ninh lớp 11 Giáo dục Việt Nam gồm 7 bài học sau:

Bài 1. Đội ngũ đơn vị

Bài 2. Luật Nghĩa vụ quân sự và trách nhiệm của học sinh

Bài 3. Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia

Bài 4. Giới thiệu súng tiểu liên AK và súng trường CKC

Bài 5. Kĩ thuật bắn súng tiểu liên AK và súng trường CKC

Bài 6. Kĩ thuật sử dụng lựu đạn

Bài 7. Kĩ thuật cấp cứu và chuyển thương

Tài liệu tham khảo

Xem sách online


Tải sách

download button