Trang chủ / Sách giáo khoa / Lớp 11 / Sinh học / Sách giáo khoa Sinh học lớp 11 cơ bản Giáo dục Việt Nam

Sách giáo khoa Sinh học lớp 11 cơ bản Giáo dục Việt Nam

Giới thiệu sách giáo khoa Sinh học lớp 11 cơ bản Giáo dục Việt Nam

Sách giáo khoa Sinh học lớp 11 cơ bản Giáo dục Việt Nam được bộ Giáo Dục và Đào Tạo biên soạn và phát hành.

Sách được chia làm 4 chương: Chuyển hóa vật chất và năng lượng, cảm ứng, sinh trưởng và phát triển, sinh sản-sinh học. Tìm hiểu chi tiết nội dung chương trinh học của SGK Sinh học 11 cơ bản cùng Thư viện học liệu trong phần tiếp theo dưới đây.

sach giao khoa sinh hoc lop 11

Nội dung sách

Chúng tôi xin giới thiệu đến bạn đọc file PDF sách giáo khoa Sinh học lớp 11 cơ bản Giáo dục Việt Nam (tải xuống miễn phí), nhằm giúp các em tra cứu nhanh lý thuyết, kiến thức dễ dàng.

CHƯƠNG I. CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG

A – Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật

Bài 1. Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ

Bài 2. Vận chuyển các chất trong cây

Bài 3.Thoát hơi nước

Bài 4. Vai trò của các nguyên tố khoáng

Bài 5. Dinh dưỡng nitơ ở thực vật

Bài 6. Dinh dưỡng nitơ ở thực vật(tiếp)

Bài 7: Thực hành thí nghiệm thoát hơi nước và thí nghệm về vai trò của phân bón

Bài 8. Quang hợp ở thực vật

Bài 9. Quang hợp ở các nhóm thực vật C3 C4 và CAM

Bài 10. Ảnh hưởng của nhân tố ngoại cảnh tới quang hợp

Bài 11. Quang hợp và năng suất cây trồng

Bài 12. Hô hấp ở thực vật

Bài 13. Thực hành: Phát hiện diệp lục và carôtenôit

Bài 14. Thực hành: Phát hiện hô hấp ở thực vật

B – Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở động vật

Bài 15. Tiêu hóa ở động vật

Bài 16. Tiêu hóa ở động vật( tiếp)

Bài 17. Hô hấp ở động vật

Bài 18. Tuần hoàn máu

Bài 19. Tuần hoàn máu (tiếp)

Bài 20. Cân Bằng nội môi

Bài 21. Thực hành: Đo một số chỉ tiêu sinh lí ở người

Bài 22. Ôn tập chương 1

CHƯƠNG II. CẢM ỨNG

A – Cảm ứng ở thực vật

Bài 23. Hướng động

Bài 24 Ứng động

Bài 25. Thực hành: Hướng động

B – Cảm ứng ở động vật

Bài 26 Cảm ứng ở động vật

Bài 27. Cảm ứng ở động vật (tiếp theo)

Bài 28. Điện thế nghỉ

Bài 29 Điện thế hoạt động và sự lan truyền xung thần kinh

Bài 30. Truyền tin qua xinap

Bài 31. Tập tính của động vật

Bai 32. Tập tính của động vật (tiếp theo)

Bài 33. Thực hành: Xem phim về tập tính của động vật

CHƯƠNG III. SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN

A – Sinh trưởng và phát triển ở thực vật

Bài 34. Sinh trưởng ở thực vật

Bài 35. Hoocmôn thực vật

Bài 36. Phát triển ở thực vật có hoa

B – Sinh trưởng và phát triển ở động vật

Bài 37. Sinh trưởng và phát triển ở động vật

Bài 38. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật

Bài 39. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật (tiếp theo)

Bài 40. Thực hành: Xem phim về sinh trưởng và phát triển ở động vật

CHƯƠNG IV. SINH SẢN – SINH HỌC 11

A – Sinh sản ở thực vật

Bài 41. Sinh sản vô tính ở thực vật

Bài 42. Sinh sản hữu tính ở thực vật

Bài 43. Thực hành: Nhân giống vô tính ở thực vật bằng giâm, chiết, ghép

B – Sinh sản ở động vật

Bài 44. Sinh sản vô tính ở động vật

Bài 45. Sinh sản hữu tính ở động vật

Bài 46. Cơ chế điều hòa sinh sản

Bài 47. Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người

Bài 48. Ôn tập chương II, III, IV

Câu hỏi ôn tập sinh

Xem sách online


Tải sách

download button