Trang chủ / Sách giáo khoa / Lớp 11 / Sinh học / Sách giáo khoa Sinh học lớp 11 nâng cao Giáo dục Việt Nam

Sách giáo khoa Sinh học lớp 11 nâng cao Giáo dục Việt Nam

Giới thiệu sách giáo khoa Sinh học lớp 11 nâng cao Giáo dục Việt Nam

Sách giáo khoa Sinh học lớp 11 nâng cao Giáo dục Việt Nam được bộ Giáo Dục và Đào Tạo biên soạn và phát hành.

Sách được chia làm 4 chương: Chuyển hóa vật chất và năng lượng, cảm ứng, sinh trưởng và phát triển, sinh sản-sinh học. Tìm hiểu chi tiết nội dung chương trinh học của SGK Sinh học 11 nâng cao cùng Thư viện bài giảng trong phần tiếp theo dưới đây.

sinh hoc 11 nang cao

Nội dung sách

Nội dung chính của sách giáo khoa Sinh học lớp 11 nâng cao Giáo dục Việt Nam gồm:

CHƯƠNG I. CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG.

A – Chuyển hoá vật chất và năng lượng ở thực vật.

Bài 1: Trao đổi trước ở thực vật.

Bài 2: Trao đổi nước ở thực vật (tiếp theo).z

Bài 3: Trao đổi khoáng và nitơ ở thực vật.

Bài 4: Trao đổi khoáng và nitơ ở thực vật (tiếp theo)

Bài 5: Trao đổi khoáng và nitơ ở thực vật (tiếp theo)

Bài 6: Thực hành: Thoát hơi nước và bố trí thí nghiệm về phân bón.

Bài 7: Quang hợp.

Bài 8: Quang hợp ở các nhóm thực vật.

Bài 9: Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp.

Bài 10: Quang hợp và năng suất cây trồng.

Bài 11: Hô hấp ở thực vật.

Bài 12: Ảnh hưởng của các nhân tố môi trường đến hô hấp.

Bài 13: Thực hành: Tách chiết sắc tố từ lá và tách các nhóm sắc tố bằng phương pháp hoá học.

Bài 14: Thực hành: Chứng minh quá trình hô hấp toả nhiệt.

B – Chuyển hoá vật chất và năng lượng ở động vật.

Bài 15: Tiêu hoá.

Bài 16: Tiêu hoá (tiếp theo).

Bài 17: Hô hấp.

Bài 18: Tuần hoàn.

Bài 19: Hoạt động của các cơ quan tuần hoàn.

Bài 20: Cân bằng nội môi.

Bài 21: Thực hành: Tìm hiểu hoạt động của tim ếch.

Bài 22: Ôn tập chương I.

CHƯƠNG II. CẢM ỨNG.

A – Cảm ứng ở thực vật.

Bài 23: Hướng động.

Bài 24: Ứng động.

Bài 25: Thực hành: Hướng động.

B – Cảm ứng ở động vật.

Bài 26: Cảm ứng ở động vật.

Bài 27: Cảm ứng ở động vật (tiếp theo).

Bài 28: Điện thế nghỉ và điện thế hoạt động.

Bài 29: Dẫn truyền xung thần kinh trong cung phản xạ.

Bài 30: Tập tính.

Bài 31: Tập tính (tiếp theo).

Bài 32: Tập tính (tiếp theo).

Bài 33: Thực hành: Xem phim về một số tập tính ở động vật.

CHƯƠNG III. SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN.

A – Sinh trưởng và phát triển ở thực vật.

Bài 34: Sinh trưởng ở thực vật.

Bài 35: Hoocmôn thực vật.

Bài 36: Phát triển ở thực vật có hoa.

B – Sinh trưởng và phát triển ở động vật.

Bài 37: Sinh trưởng và phát triển ở động vật.

Bài 38: Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật.

Bài 39: Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển động vật (tiếp theo).

Bài 40: Thực hành: Quan sát sinh trưởng và phát triển của một số động vật.

CHƯƠNG IV. SINH SẢN.

A – Sinh sản ở thực vật.

Bài 41: Sinh sản vô tính ở thực vật.

Bài 42: Sinh sản hữu tính ở thực vật.

Bài 43: Thực hành: Nhân giống giâm, chiết, ghép ở thực vật.

B – Sinh sản ở động vật.

Bài 44: Sinh sản vô tính ở động vật.

Bài 45: Sinh sản hữu tính ở động vật.

Bài 46: Cơ chế điều hoà sinh sản.

Bài 47: Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người.

Bài 48: Ôn tập chương II, III và IV.

Xem sách online


Tải sách

download button