Trang chủ / Sách giáo khoa / Lớp 11 / Tin học / Sách giáo khoa Tin học lớp 11 Giáo dục Việt Nam

Sách giáo khoa Tin học lớp 11 Giáo dục Việt Nam

Giới thiệu sách giáo khoa Tin học lớp 11 Giáo dục Việt Nam

Cuốn sách giáo khoa Tin học lớp 11 Giáo dục Việt Nam được biên soạn theo chương trình mới của bộ giáo dục và đào tạo nhằm giúp các em học sinh lớp 11 làm quen với các khái niệm về lập trình, ngôn ngữ lập trình , phần mềm …

Cùng Thư viện học tập khám phá nội dung cuốn sách trong phần tiếp theo của bài viết.

sach tin hoc lop 11 nxb giao duc

Nội dung sách

Nội dung chương trình học của sách giáo khoa Tin học lớp 11 Giáo dục Việt Nam gồm 5 chương:

CHƯƠNG I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ LẬP TRÌNH VÀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH.

1. Khái niệm lập trình và ngôn ngữ lập trình.

Bài đọc thêm 1. Bạn biết gì về các ngôn ngữ lập trình?

2. Các thành phần của ngôn ngữ lập trình.

Bài đọc thêm 2. Ngôn ngữ Pascal.

CHƯƠNG II. CHƯƠNG TRÌNH ĐƠN GIẢN.

3. Cấu trúc chương trình.

4. Một số kiểu dữ liệu chuẩn.

5. Khai báo biến.

6. Phép toán, biểu thức, câu lệnh gán.

7. Các thủ tục chuẩn vào/ra đơn giản.

8. Soạn thảo, dịch, thực hiện và hiệu chỉnh chương trình.

Bài tập và thực hành 1.

CHƯƠNG III. CẤU TRÚC RẼ NHÁNH VÀ LẶP.

9. Cấu trúc rẽ nhánh.

10. Cấu trúc lặp.

Bài tập và thực hành 2.

CHƯƠNG IV. KIỂU DỮ LIỆU CÓ CẤU TRÚC.

11. Kiểu mảng.

Bài tập và thực hành 3.

Bài tập và thực hành 4.

12. Kiểu xâu.

Bài tập và thực hành 5.

13. Kiểu bản ghi.

CHƯƠNG V. TỆP VÀ THAO TÁC VỚI TỆP.

14. Kiểu dữ liệu tệp.

15. Thao tác với tệp.

16. Ví dụ làm việc với tệp.

CHƯƠNG VI. CHƯƠNG TRÌNH CON VÀ LẬP TRÌNH CÓ CẤU TRÚC.

17. Chương trình con và phân loại.

18. Ví dụ về cách viết và sử dụng chương trình con.

Bài tập và thực hành 6.

Bài tập và thực hành 7.

Bài đọc thêm 3. Ai là lập trình viên đầu tiên?.

19. Thư viện chương trình con chuẩn

Bài tập và thực hành 8.

Bài đọc thêm 4. Âm thanh.

Xem sách online


Tải sách

download button