Trang chủ / Sách giáo khoa / Lớp 5 / Toán học / Sách giáo khoa Toán lớp 5 – Giáo dục Việt Nam

Sách giáo khoa Toán lớp 5 – Giáo dục Việt Nam

Giới thiệu sách giáo khoa Toán lớp 5 – Giáo dục Việt Nam

Sách Giáo Khoa Toán Lớp 5 được Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành giúp cho học sinh học tập các kỹ năng giải toán tiểu học. Với môn học này, các em học sinh sẽ được làm quen với nhiều dạng toán hay về phân số, số thập phân, các hình thường gặp trong toán học hay các dạng bài tập về thời gian.

Cùng SGK online tìm hiểu chi tiết nôi dung chương trình học của sách giáo khoa Toán lớp 5 – Giáo dục tiểu học dưới đây.

toan lop 5 nxb giao duc

Nội dung sách

Chương 1. Ôn tập và bổ sung về phân số. Giải toán liên quan đến tỉ lệ. Bảng đơn vị đo diện tích

Ôn tập và hệ thống các kiến thức và phép tính về phân số.

 1. Ôn tập: Khái niệm về phân số

  Củng cố khái niệm về phân số, đọc, viết phân số. Ôn tập cách viết thương, viết số tự nhiên dưới dạng phân số.

 2. Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số

  Vận dụng tính chất cơ bản của phân số để rút gọn phân số, quy đồng mẫu số các phân số.

 3. Ôn tập: So sánh hai phân số

  Cách so sánh hai phân số có cùng mẫu số, khác mẫu số, sắp xếp các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn.

 4. Ôn tập: So sánh hai phân số (tiếp theo)

  So sánh phân số với đơn vị, so sánh hai phân số có cùng tử số.

 5. Phân số thập phân

  Một số phân số có thể viết thành phân số thập phân và cách chuyển các phân số đó thành phân số thập phân.

 6. Luyện tập

  Chuyển một số phân số thành phân số thập phân. Tìm giá trị một phân số của số cho trước.

 7. Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số

  Rèn luyện kỹ năng thực hiện các phép tính cộng, trừ hai phân số.

 8. Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số

  Rèn luyện kỹ năng thực hiện các phép tính nhân, chia hai phân số.

 9. Hỗn số

  Nhận biết và đọc, viết hỗn số. Phần phân số của hỗn số bao giờ cũng bé hơn đơn vị.

 10. Hỗn số (tiếp theo)

  Cách chuyển một hỗn số thành phân số.

 11. Luyện tập.

  Ôn luyện các bài tập thực hiện các phép tính với hỗn số.

 12. Luyện tập chung

  Ôn tập các bài tập về số thập phân và hỗn số.

 13. Luyện tập chung.

  Luyện tập cộng, trừ hai phân số và tính giá trị biểu thức với phân số

 14. Luyện tập chung (tt)

  Luyện tập nhân, chia hai phân số.

 15. Ôn tập về giải toán

  Ôn tập cách giải bài toán liên quan đến tỉ số ở lớp 4.

 16. Ôn tập và bổ sung về giải toán

  Giải các bài tập toán dạng quan hệ tỉ lệ.

 17. Luyện tập (tt)

  Luyện tập giải các bài toán liên quan đến tỉ lệ.

 18. Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo)

  Luyện tập kỹ năng tính phép cộng, phép trừ hai phân số.

 19. Luyện tập (tiếp theo)

  Luyện tập giải các bài toán liên quan đến tỉ lệ.

 20. Luyện tập chung (tiếp theo)

  Luyện tập giải các bài toán liên quan đến tỉ lệ.

 21. Ôn tập bảng đơn vị đo độ dài

  Ôn tập chuyển đổi các đơn vị đo độ dài và giải các bài tập.

 22. Ôn tập bảng đơn vị đo khối lượng

  Ôn tập chuyển đổi các đơn vị đo khối lượng và giải các bài tập.

 23. Luyện tập (tiếp theo).

  Ôn đơn vị đo độ dài, khối lượng, đo diện tích, luyện tập tính diện tích hình chữ nhật, hình vuông.

 24. Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông

  Đọc, viết số đo diện tích theo đơn vị đề-ca-mét vuông, héc-tô-mét vuông và chuyển đổi đơn vị đo diện tích.

 25. Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích

  Đọc, viết các đơn vị đo diện tích và chuyển đổi các số đo diện tích từ đơn vị này sang đơn vị khác.

 26. Luyện tập (tiếp theo)..

  Luyện tập chuyển đổi các đơn vị đo diện tích và so sánh các số đo diện tích.

 27. Héc-ta

  Chuyển đổi đơn vị đo diện tích trong mối quan hệ với héc-ta.

 28. Luyện tập (tiếp theo)…

  Giải các bài tập toán đo diện tích.

 29. Luyện tập chung (tiếp theo).

  Giải các bài tập toán đo diện tích.

 30. Luyện tập chung (tiếp theo)..

  Giải các bài tập toán về phân số.

 31. Luyện tập chung (tiếp theo)…

  Giải các bài tập toán về phân số.

Chương 2. Số thập phân. Các phép toán với số thập phân

Khái niệm về số thập phân, đọc, viết, so sánh; các phép tính cộng, trừ, nhân, chia với số thập phân.

 1. Khái niệm số thập phân

  Khái niệm về số thập phân, đọc, viết số thập phân.

 2. Khái niệm số thập phân (tiếp theo)

  Khái niệm về số thập phân, đọc, viết số thập phân.

 3. Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân

  Nhận biết tên các hàng của số thập phân, quan hệ giữa các hàng đơn vị của hai hàng liền nhau.

 4. Luyện tập

  Chuyển đổi phân số thập phân thành hỗn số rồi thành số thập phân.

 5. Số thập phân bằng nhau

  Nếu viết thêm chữ số 0 vào bên phải phần thập phân của một số thập phân thì được một số thập phân bằng nó. Nếu một số thập phân có chữ số ở tận cùng bên phải phần thập phân thì khi bỏ chữ số 0 đó đi, ta được một số thập phân bằng nó.

 6. So sánh hai số thập phân

  So sánh hai số thập phân và sắp xếp các số thập phân theo thứ tự từ bé đến lớn và ngược lại.

 7. Luyện tập.

  So sánh hai số thập phân và sắp xếp các số thập phân theo thứ tự xác định.

 8. Luyện tập chung

  Đọc, viết và so sánh các số thập phân và tính nhanh bằng cách thuận tiện nhất.

 9. Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân

  Luyện tập viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân theo đơn vị đo khác nhau.

 10. Luyện tập (tiếp theo)

  Luyện giải bài tập viết số đo độ dài dưới dạng số thập phân.

 11. Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân

  Luyện tập viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân với các đơn vị khác nhau.

 12. Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân

  Luyện tập viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân với các đơn vị khác nhau.

 13. Luyện tập chung (tt)

  Luyện tập giải các bài toán về độ dài, diện tích.

 14. Luyện tập chung (tiếp theo)

  Luyện tập viết số đo độ dài, khối lượng, diện tích dưới dạng số thập phân theo các đơn vị khác nhau.

 15. Luyện tập chung (tiếp theo)…

  Luyện tập chuyển phân số thập phân thành số thập phân; so sánh độ dài viết dưới dạng số khác nhau, giải bài toán rút về đơn vị hoặc tỉ số.

Chương 3. Hình học

Nhận biết hình thang, hình hộp chữ nhật, hình lập phương, hình trụ, hình cầu, một số dạng của hình tam giác và cách tính chu vi, diện tích, thể tích các dạng hình học.

Chương 4. Số đo thời gian. Toán chuyển động đều

Các đơn vị đo thời gian, vận tốc và cách tính thời gian, vận tốc, quãng đường.

Chương 5. Ôn tập

Ôn tập các kiến thức đã học.

Xem sách online


Tải sách

download button